Messages.yml

message.yml
prefix: "&8&l[ &b&lSUMO &f&lEVENT &8&l]"
admin-prefix: "&8&l[ &b&lSUMO &f&lEVENT &7- &c&LADMIN &8&l]"
no-permission: "{prefix} &cDette har du ikke adgang til."
error: "{prefix} &cDer skete en fejl, tjek logs"


sumo-events:
 sumo-countdown:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &fDer starter et sumo om &7{tid}s&f!"
  - "&8&l▎ &fJoin med &b/sumo join &7eller &b&lKLIK HER&7"

 sumo-start:
  success:
   - "{prefix}"
   - "&fSumo er nu startet"
   - "&fførste runde starter nu!"
   - "&8&l▎ &7Du kan ikke længere tilslutte sumo."
   - "&8&l▎ &7Der er joinet &f{antal-players} &7spillere."
   - "&8&l▎ &7Anslået varighed: &f{varighed}s&7."
  error-not-enough-players:
   - "{prefix} &cDer joinede ikke nok spillere."
  error-canceled:
   - "{prefix} &fSumo blev aflyst, teleporter til spawn med &7/spawn&f."

 sumo-stop:
  - "{prefix} &7Sumo blev stoppet af en &cadmin&7."

 sumo-fight-start:
  - "{prefix} &b{player1} &fspiller nu mod &b{player2}&f."

 sumo-fight-over:
  - "{prefix} &fVinderen af kampen blev &b{vinder}&f. &7(&f{taber}&7) &7(&f{punches} slag&7)"

 sumo-start-next-round:
  - "{prefix} &7Sumo runde &b{round} &7starter nu&f."

 sumo-won:
  - "{prefix} &fSpilleren &b{player} &fvandt sumo!"

 sumo-stages:
  final:
   - "{prefix} &fNu begynder &bfinalen&f!"
  semi-final:
   - "{prefix} &fNu begynder &bsemi-finalerne&f!"

 sumo-prize:
  penge:
   - "&7"
   - "{prefix}"
   - "&8&l▎ &7Der er blevet tilføjet en præmie til sumo på &f{prize}&a$&f."
   - "&7"
  custom:
   - "&7"
   - "{prefix}"
   - "&8&l▎ &7Der er blevet tilføjet en præmie til sumo på &f{prize}&e✸&f."
   - "&7"

 sumo-kick:
  kick-to-kicked-player:
   - "{prefix} &7Du er blevet kicked af en &cadmin&7."
  kick-to-kicked-staff:
   - "{prefix} &7Du kickede &f{player}&7."
  error-player-not-found:
   - "{prefix} &cDenne spiller findes ikke!"
  error-not-in-sumo-event: "{prefix} &cDenne spiller er ikke med i sumo!"


player-events:
 join:
  success:
   - "{prefix} &fDu har nu tilsluttet dig sumo eventet"
   - "&8&l▎ &7Leave med &f/sumo leave&7."
  error-not-started:
   - "{prefix}"
   - "&8&l▎ &7Der er ikke et &bsumo event &7i gang."
  error-already-joined:
   - "{prefix} &fDu er allerede med i et event, brug: &7/sumo forlad&f."
  error-already-started:
   - "{prefix} &7Eventet er dsv allerede gået i gang&f."
  error-max-players:
   - "{prefix} &7Der er joinet max antal spiller, derfor kan du desværre ikke joine."

 leave:
  - "{prefix} &7Du har nu forladt sumo, teleporter til spawn med &f/spawn&f."

 advance-to-next-round:
  success:
   - "{prefix} &7Du er videre til runde nummer &b{round}&f."
  odd-amount-of-players:
   - "{prefix} &7Der var et ulige tal af spillere, derfor er du vidre til runde nummer {round}&f."

 commands-not-allowed:
  - "{prefix} &cDette kan du ikke skrive i sumo."


# | --                  -- |
# |        SUMO STATS        |
# | --                  -- |

sumo-stats:
 you:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &7Du har følgende stats."
  - "&8&l▎ &7Vundet: &f{wins}"
  - "&8&l▎ &7Tabte: &f{losses}"
 searched-player:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &f{player} &7har følgende stats."
  - "&8&l▎ &7Vundet: &f{wins}"
  - "&8&l▎ &7Tabte: &f{losses}"
 top:
  - "{prefix}"
  - "&8&m------------------------------"
  - "&8[&a&l#1&8] &f{top_name_1} &8- &a{top_wins_1}"
  - "&8[&e&l#2&8] &f{top_name_2} &8- &e{top_wins_2}"
  - "&8[&c&l#3&8] &f{top_name_3} &8- &c{top_wins_3}"
  - "&8[&7&l#4&8] &f{top_name_4} &8- &7{top_wins_4}"
  - "&8[&7&l#5&8] &f{top_name_5} &8- &7{top_wins_5}"
  - "&8[&7&l#6&8] &f{top_name_6} &8- &7{top_wins_6}"
  - "&8[&7&l#7&8] &f{top_name_7} &8- &7{top_wins_7}"
  - "&8[&7&l#8&8] &f{top_name_8} &8- &7{top_wins_8}"
  - "&8[&7&l#9&8] &f{top_name_9} &8- &7{top_wins_9}"
  - "&8[&7&l#10&8] &f{top_name_10} &8- &7{top_wins_10}"
  - "&8&m-----------------------------"
 not-found:
  "{prefix} &cKunne ikke finde denne spiller"
 no-stats:
  "{prefix} &cKunne ikke finde dine stats"


# |           HOLOGRAMS
# |  Alle nedenstående beskeder, er kun for hologrammer
# |

holograms:
 toplist:
  - "{prefix}"
  - "&7"
  - "&8[&a&l#1&8] &f{top_name_1} &8- &a{top_wins_1}"
  - "&8[&e&l#2&8] &f{top_name_2} &8- &e{top_wins_2}"
  - "&8[&c&l#3&8] &f{top_name_3} &8- &c{top_wins_3}"
  - "&8[&7&l#4&8] &f{top_name_4} &8- &7{top_wins_4}"
  - "&8[&7&l#5&8] &f{top_name_5} &8- &7{top_wins_5}"
  - "&8[&7&l#6&8] &f{top_name_6} &8- &7{top_wins_6}"
  - "&8[&7&l#7&8] &f{top_name_7} &8- &7{top_wins_7}"
  - "&8[&7&l#8&8] &f{top_name_8} &8- &7{top_wins_8}"
  - "&8[&7&l#9&8] &f{top_name_9} &8- &7{top_wins_9}"
  - "&8[&7&l#10&8] &f{top_name_10} &8- &7{top_wins_10}"
  -
 currently-fighting:
  - "{prefix}"
  - "&7Kamp information"
  - "&7"
  - "&b{player1} &fspiller nu imod &b{player2}"


#
# |          ADMIN MESSAGES
# | Alle nedenstående beskeder, kan kun blive set af admins
# |
#

region-create:
 region-pos:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &7Du skal huske at marker &fpos1 og pos2 &7med &fworldedit"
 laver-region:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &7Laver en region til dig."
 region-findes:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &7Du har allerede en region med dette navn."
  - "&8&l▎ &cFjerner den."

sumo-pos:
 pos-1:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &fDU satte pos1 til location ved {location}"
 pos-2:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &fDU satte pos2 til location ved {location}"

sumo-spec:
 location:
  - "{prefix}"
  - "&8&l▎ &fSatte location ved {location}"

Last updated